題道人雲水居其四

溪水周回綠樹低,
數椽上下寄幽溪。
道人自有清閒趣,
窈窕青筇石上攜。

 

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 04

Khê thuỷ chu hồi lục thụ đê,
Sổ chuyên thượng hạ ký u khê.
Đạo nhân tự hữu thanh nhàn thú,
Yểu điệu thanh cung thạch thượng huề.

 

Dịch nghĩa

Suối nước uốn quanh, cây xanh rủ thấp,
Mấy đòn tay thấp cao, nương náu nơi khe suối.
Người đạo sĩ tự có cái thú thanh nhàn,
Chống gậy trúc xanh, dạo nơi thâm u trên núi đá.


Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Cây rủ bên dòng nước uốn quanh,
Nhấp nhô nhà cỏ gửi đầu ghềnh.
Thú thanh nhàn ấy tiên sinh sẵn,
Bên đá tay vin gậy trúc xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước uốn quanh co, rũ bóng xanh
Nhấp nhô suối vắng mấy lều tranh
Thú thanh nhàn ấy người luôn sẵn
Bên đá tay cầm gậy trúc xanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Suối nước uốn quanh cây rủ xanh,
Suối khe cao thấp náu lều tranh.
Thanh nhàn đạo sĩ người luôn thú,
Núi đá dạo cầm gậy trúc xanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời