Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2007 07:06, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/08/2023 16:33

過古弄城

荒壘頹垣四百秋,
瓜藤豆蔓放春柔。
碧波已洗陳王恨,
青草難遮沐晟羞。
黃犢雨餘耕古劍,
寒禽月下噪殘樓。
封彊何用勤開闢,
堯舜當年只九州。

 

Quá Cổ Lộng thành

Hoang luỹ đồi viên tứ bách thu,
Qua đằng đậu mạn phóng xuân nhu.
Bích ba dĩ tẩy Trần vương hận,
Thanh thảo nan già Mộc Thạnh tu.
Hoàng độc vũ dư canh cổ kiếm,
Hàn cầm nguyệt hạ táo tàn lâu.
Phong cương hà dụng cần khai tịch?
Nghiêu Thuấn đương niên chỉ cửu châu!

 

Dịch nghĩa

Luỹ hoang, tường thành sụt lở, đã trải qua bốn trăm năm
Dưa leo, đậu quấn gặp mùa xuân đang phô vẻ mềm mại tốt tuơi
Sóng biếc đã rửa sạch mối hận của vua Trần
Cỏ xanh khó che nổi mối hận của Mộc Thạnh
Sau mưa, bò vàng cày lật đất, lộ ra thanh kiếm xưa
Dưới trăng, chim lạnh nhao nhác trong toà lầu đổ nát
Cần gì phải ra sức mở rộng bờ cõi
Nghiêu Thuấn thuở trước cũng chỉ có chín châu


Thành Cổ Lộng do Mộc Thạnh, tướng nhà Minh xây ở Ninh Bình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thế Vinh

Hơn bốn trăm năm cuộc bể dâu:
Đậu, dưa, tươi tốt lấn bên nhau...
Sóng tràn lâng sạch hờn Trần đế,
Cỏ rậm khôn che thẹn Mộc hầu!
Trâu kéo ruộng mưa tròi cổ kiếm,
Chim run bóng nguyệt nép tàn lâu.
Ai về nhắn lũ xâm lăng nọ:
Tiếng dậy Đường Ngu chỉ chín châu!


Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thành hoang, tường đổ, bốn trăm năm
Dưa đậu xum xuê toả rễ mầm
Cơn giận vua Trần, con sóng rửa
Hổ ngươi Mộc Thạnh cỏ khôn ngăn
Cày mưa bò khoẻ lật gươm cũ
Lầu nát chim kêu lạnh bóng trăng
Bờ cõi cần chi lo mở rộng
Chín châu Nghiêu, Thuấn đủ giang san


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Về bốn câu đầu của dòng thơ thứ nhất

Bốn câu đầu của dòng thơ thứ nhất của bài thơ đã đăng trên Thi Viện có khác đôi chút với bốn câu đầu trong cuốn "Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976" của Đào Phương Bình. Trong cuốn sách kể trên, bốn câu đầu là "Hoang luỹ đồi viên" và có kèm nguyên chú của Lê Quý Đôn như sau: Luỹ này xây đắp từ thời nhà Ngô. (chứ không phải "vạn vật suy di" như trong bài đã đăng). Trong cuốn "300 bài thơ Việt chữ Hán" của Ngô Văn Phú do NXB Hội nhà văn ấn hành năm 2003 cũng ghi là "Hoang luỹ đồi viên". Do đó bốn câu thơ đầu của dòng thơ thứ nhất cần sửa lại là: "Hoang luỹ đồi viên tứ bách thu".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn trăm năm cuộc bể dâu
Đậu dưa tươi tốt một màu xanh xanh
Sóng dâng rửa hận vua Trần
Thẹn xưa Mộc Thạch rành rành cỏ phơi
Ruộng mưa trâu kéo gươm tròi
Chim kêu lầu nát bóng soi trăng già
Cõi bờ khéo mở rộng ra
Chín châu Nghiêu Thuấn đủ là giang sơn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành hoang vườn nát bốn trăm năm,
Dưa đậu dây leo toả rễ đâm.
Cơn giận vua Trần tường sóng xoá,
Thẹn cho Mộc Thạnh cỏ khôn ngăn.
Ruộng mưa cày khoẻ trồi gươm báu,
Lầu nát chim run lạnh dưới trăng.
Bờ cõi cần chi lo khai thác,
Củu châu Nghiêu, Thuấn đủ giang san.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên tác

過古弄城

荒壘頹垣四百秋,
瓜藤豆蔓放春柔。
碧波已洗陳王恨,
青草難遮沐晟羞。
黃犢雨餘耕古劍,
寒禽月下噪殘樓。
封彊何用勤開闢,
堯舜當年只九州。

Quá Cổ Lộng thành

Hoang luỹ đồi viên tứ bách thu,
Qua đằng đậu mạn phóng xuân nhu.
Bích ba dĩ tẩy Trần vương hận,
Thanh thảo nan già Mộc Thạnh tu.
Hoàng độc vũ dư canh cổ kiếm,
Hàn cầm nguyệt hạ táo tàn lâu.
Phong cương hà dụng cần khai tịch,
Nghiêu Thuấn đương niên chỉ cửu châu.


Nguồn: Quế Đường thi tập (tập 2), Lê Quý Đôn, NXB Đại học Sư phạm, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời