1.
Dạo chợ hoa thấy gái mới là hoa
Lộng lẫy mùi hương từ trong hơi thở
Không dám mua hoa. Tôi trở về nhà
Tự trách minh phàm tục ngay giữa chợ

2.
Giữa gái và hoa. Tôi chọn hoa
Vì hoa héo hắt buổi chiều tà
Còn em hưng phấn khi ngày xuống
Nhầu nát chiếu chăn lệch tiếng gà

3.
Đi giữa chợ hoa lại gặp gái
Tôi về nhà ngã ngớn chiêm bao
Trời ơi! Giai nhân nan tái đắc
Sáng ra xin nhớ mặc quần vào

4.
Gặp gái tự nhiên lại thích hoa
Ngắt một cành xanh để trong nhà
Bỗng nghe sực nức mùi ân ái
Thời gian ngưng lại chẳng đi qua

5.
Thấy gái đẹp nép bên hoa đẹp
Thì tôi xin nằm ngủ dưới chân
Để giữ lấy mùi hương lơ đễnh
Ru tôi chìm đắm cõi thanh tân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]