"Mặt trời xuống biển như hòn lửa"
Câu thơ Huy Cận đến Vũng Tàu
Chiều nay, ngơ ngác em tự hỏi:
Hòn lửa kia rồi sẽ đi đâu?

Sáng nay, lại thấy nằm trên biển
Mặt trời bơi sải đến thong dong
Tưởng quả cam tròn lăn với sóng
Đàn hải âu kia lượn mấy vòng...

Em cởi trần ra ùa vào biển
Dang rộng hai tay đón mặt trời
Nhưng chỉ vuốt được tia nắng đỏ
Hòn lửa thẹn thò núp ngoài khơi

Buổi trưa, lúc em không tắm nữa
Mặt trời bắt chước cũng lên mau
Bẽn lẽn nằm hoài ngoài Bãi Trước
Còn em thì chạy lại Bãi Sau

Chiều đến, mặt trời đi ngủ trễ
Em cũng chia tay với biển rồi
Nhắn biển nói giùm cùng hòn lửa:
Ngày mai mời bạn đến nhà chơi


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995