Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 23/03/2020 18:59

江行偶成其二

覓句尋蹤作勝遊,
詩懷戀戀每淹留。
香風吹瘦梅枝月,
玉笛腔殘蓼岸秋。
大海盈盈驚往事,
孤舟泛泛帶先憂。
老天若謂能知我,
山自依然水自流。

 

Giang hành ngẫu thành kỳ 2

Mịch cú tầm tung tác thắng du,
Thi hoài luyến luyến mỗi yêm lưu.
Hương phong xuy sấu mai chi nguyệt,
Ngọc địch xoang tàn liễu ngạn thu.
Đại hải doanh doanh kinh vãng sự,
Cô chu phiếm phiếm đới tiên ưu.
Lão thiên nhược vị năng tri ngã,
Sơn tự y nhiên thuỷ tự lưu.

 

Dịch nghĩa

Tìm thơ tìm cảnh mở cuộc chơi vui
Mối tình lưu luyến vì lòng thơ giằng giữ lại
Gió thơm phất phưởng, cành mai lồng bóng nguyệt
Còi ngọc vắng tanh, bờ liễu nhuốm màu thu
Bốn bể mênh mông, kinh hồn việc cũ
Chếc thuyền lơ lửng, nặng mối “tiên ưu”
Trời già nếu quả biết được ta
Núi vẫn y nguyên, nước vẫn xuôi dòng[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Viếng cảnh tìm thơ mở cuộc chơi
Lòng thơ lưu luyến khó xa rời
Cành mai trăng rọi hương theo gió
Bờ liễu thu qua sáo lặng hơi
Việc cũ giật mình vùng biển rộng
Mối lo để dạ chiếc thuyền xuôi
Trời già có biết ta hay chẳng?
Núi vẫn y nhiên nước vẫn trôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Tìm cảnh tìm thơ mở cuộc vui,
Mối tình lưu luyến lòng bùi ngùi.
Gió thơm phảng phất mai lồng nguyệt,
Sáo ngọc vắng tanh liễu nhuốm thu.
Bốn phía mênh mông kinh hồn cũ,
Chiếc thuyền lơ lửng nặng “tiên ưu”
Trời già có biết ta chăng nhỉ?
Núi vẫn y nguyên nước vẫn xuôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời