Dòng nước bao la hứng chẳng cùng
Dừng đàn bên nốc chế ngư ông
Cỏ xanh dễ thấy cò phơi trắng
Cây rậm khôn che bóng xế hồng
Vô ý vỗ thuyền ngàn sóng dậy
Hữu tình đưa khách một buồm giong
Biết bao dấu cũ từng qua đó
Sông núi tư bề mắt ngắm trông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)