24/03/2023 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang hành ngẫu thành kỳ 2
江行偶成其二

Tác giả: Lê Hoằng Dục - 黎弘毓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2020 18:59

 

Nguyên tác

覓句尋蹤作勝遊,
詩懷戀戀每淹留。
香風吹瘦梅枝月,
玉笛腔殘蓼岸秋。
大海盈盈驚往事,
孤舟泛泛帶先憂。
老天若謂能知我,
山自依然水自流。

Phiên âm

Mịch cú tầm tung tác thắng du,
Thi hoài luyến luyến mỗi yêm lưu.
Hương phong xuy sấu mai chi nguyệt,
Ngọc địch xoang tàn liễu[1] ngạn thu.
Đại hải doanh doanh kinh vãng sự,
Cô chu phiếm phiếm đới tiên ưu.
Lão thiên nhược vị năng tri ngã,
Sơn tự y nhiên thuỷ tự lưu.

Dịch nghĩa

Tìm thơ tìm cảnh mở cuộc chơi vui
Mối tình lưu luyến vì lòng thơ giằng giữ lại
Gió thơm phất phưởng, cành mai lồng bóng nguyệt
Còi ngọc vắng tanh, bờ liễu nhuốm màu thu
Bốn bể mênh mông, kinh hồn việc cũ
Chếc thuyền lơ lửng, nặng mối “tiên ưu”
Trời già nếu quả biết được ta
Núi vẫn y nguyên, nước vẫn xuôi dòng

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Viếng cảnh tìm thơ mở cuộc chơi
Lòng thơ lưu luyến khó xa rời
Cành mai trăng rọi hương theo gió
Bờ liễu thu qua sáo lặng hơi
Việc cũ giật mình vùng biển rộng
Mối lo để dạ chiếc thuyền xuôi
Trời già có biết ta hay chẳng?
Núi vẫn y nhiên nước vẫn trôi
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Một thứ cỏ có nhiều chủng loại hoặc sinh dưới nước hoặc sinh ở đồng nội. Không nên lầm với tiếng “liễu” một loài cây gỗ có cành mềm như nói “dương liễu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hoằng Dục » Giang hành ngẫu thành kỳ 2