Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Cư Trinh (17 bài)
- Đoàn Nguyễn Thục (1 bài)
- Nguyễn Kỳ (2 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)
- Phan Kính (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
- Duy Phi (1 bài)
- Nguyễn Đức Toàn (II) (1 bài)
- Phanxipăng (1 bài)
Tạo ngày 14/02/2018 23:45 bởi Vanachi
Lê Hiển Tông 黎顯宗 (1717-1786) huý Lê Duy Diêu 黎維祧, là vị hoàng đế áp chót của nhà Lê Trung Hưng. Ông ở ngôi từ năm 1740, sau khi Trịnh Doanh ép vua Lê Ý Tông nhường ngôi cho ông, đến năm 1786. Ông là con trưởng của vua Lê Thuần Tông, là vị vua ở ngôi lâu nhất và là vua thọ nhất của nhà Hậu Lê. Đời Hiển Tông chỉ đặt một niên hiệu là Cảnh Hưng. Dưới thời Trịnh Doanh, vua Lê Hiển Tông tuy cũng chỉ là bù nhìn, nhưng không phải đối diện với mối đe doạ có thể bị phế truất như những vua trước và nhận được sự tôn trọng nhất định từ phía phủ chúa, tuy chỉ mang tính hình thức.