Gánh việc bên ngoài bao năm nay,
Xong việc về làng, áo gấm đây.
Bể hoạn nhẹ bơi đầy sóng gió,
Ơn vua mưa móc tầng trời mây.
Cây cỏ châu Nam lưu phúc tốt,
Cân đai đất Bắc tiệc đêm ngày.
Sóng to trông chờ tay lái vững,
Đừng phí tuổi già, suối khe cây.