Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2021 08:56

首50

一別江村三十秋,
如今復覩舊辰遊。
何亭夜渡黄花岸,
鄧舍漁村白鹭洲。
香積南浮凝晚翠,
雪山西出浸寒流。
山僧若試吟懷苦,
不許鐘聲到客舟。

 

Thủ 50

Nhất biệt giang hương tam thập thu,
Như kim phục đổ cựu thời du.
Hà đình dạ độ hoàng hoa ngạn,
Đặng xá ngư thôn bạch lộ châu.
Hương tích nam phù ngưng vãn thuý,
Tuyết sơn tây xuất tẩm hàn lưu.
Sơn tăng nhược thức ngâm hoài khổ,
Bất hứa chung thanh thưởng khách chu.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Sông cách làng xa trải mấy đông
Ngày nay trở lại chốn xưa trông
Đình Hà bến cũ hoa trong bụi
Xã Đặng thôn chài bãi giũa đồng
Hương Tích nam nhô ngưng sắc biếc
Tuyết Sơn tây hiện ngất triền sông
Sơn tăng ví biết tâm tình khách
Đừng để thuyền vang động tiếng chuông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làng xa sông cách mấy đông,
Ngày nay trở lại trông mòng chốn xưa,
Hà đình bến cũ bụi hoa,
Thôn chài Xã Đặng bãi xa giũa đồng,
Nam nhô Hương Tích biếc trông,
Tuyết Sơn tây hiện triền sông chảy dài,
Sơn tăng biết khách tình hoài,
Thuyền vang đừng để động vài tiếng chuông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Ba mươi năm cách chốn giang thôn,
Nay dạo qua xem cảnh vẫn còn.
Hoa nở bến Hà vàng rực tối,
Cò ăn đáy Đặng trắng phau cồn.
Ngọn núi Tuyết nhô làn nước lạnh,
Bóng chùa Hương áng lúc chiều hôm.
Sư biết khách thuyền ngâm ngợi khổ,
Đừng cho nghe thấy tiếng chuông dồn.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời