10/08/2022 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 50
首50

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:29

 

Nguyên tác

一別江村三十秋,
如今復覩舊辰遊。
何亭夜渡黄花岸,
鄧舍漁村白鹭洲。
香積南浮凝晚翠,
雪山西出浸寒流。
山僧若試吟懷苦,
不許鐘聲到客舟。

Phiên âm

Nhất biệt giang hương tam thập thu,
Như kim phục đổ cựu thời du.
Hà đình dạ độ hoàng hoa ngạn,
Đặng xá ngư thôn bạch lộ châu.
Hương tích nam phù ngưng vãn thuý,
Tuyết sơn tây xuất tẩm hàn lưu.
Sơn tăng nhược thức ngâm hoài khổ,
Bất hứa chung thanh thưởng khách chu.

Bản dịch của (Không rõ)

Sông cách làng xa trải mấy đông
Ngày nay trở lại chốn xưa trông
Đình Hà bến cũ hoa trong bụi
Xã Đặng thôn chài bãi giũa đồng
Hương Tích nam nhô ngưng sắc biếc
Tuyết Sơn tây hiện ngất triền sông
Sơn tăng ví biết tâm tình khách
Đừng để thuyền vang động tiếng chuông
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 87, 9-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 50