Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2021 22:52

首15

造物予人賦以全,
如何此輩得其偏。
可同豫讓忠君日,
何異韓候引壽年。
萬里雷霆心自若,
百般世事意仍然。
此生一目無餘事,
手指頣傳秘旨宣。

 

Thủ 15

Tạo vật dữ nhân phú dĩ tuyền,
Như hà thử bối đắc kỳ thiên.
Khả đồng Dự Nhuợng trung quân nhật,
Hà dị Hàn hầu dẫn thọ niên.
Vạn lý lôi đình tâm tự nhược,
Bách ban thế sự ý nhưng nhiên.
Thử sinh nhất mục vô dư sự,
Thủ chỉ hi truyền bí chỉ tuyên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Tạo vật sinh người vốn vẹn tuyền
Anh này tính khí cớ sao thiên ?
Khác chi Dự Nhượng toàn trung tiết
Cũng tựa Hàn hầu chúc thọ niên
Vạn dặm lôi đình chi đáng kể
Trăm chiều thế sự cũng không sờn
Mắt coi mọi việc không vương vấn
Tay chỉ đầu nghiêng mỗi lệnh truyền!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời sinh người vốn vẹn tuyền,
Vị này tính khí sao thiên lệch kỳ?
Tiết trung Dự Nhượng khác chi,
Hàn hầu chúc thọ tựa vì núi sông.
Kể ra vạn dặm lôi đình,
Trăm chiều thế sự cũng khinh không sờn,
Mắt coi mọi việc không vương,
Đầu nghiêng tay chỉ cho tường lệnh trên!.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Trời phú cho ai cũng vẹn tuyền,
Người này chịu thiệt lẽ khôn bàn.
Phép học Hàn hầu cho dưỡng thọ,
Trung so Dự Nhượng lại bền gan.
Lôi đình chẳng chuyển lòng son sắt,
Phi thị không lay dạ đá vàng.
Việc đời qua trải đôi con mắt,
Chỉ trỏ trên tay chẳng hở hang.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời