21/09/2023 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 15
首15

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:12

 

Nguyên tác

造物予人賦以全,
如何此輩得其偏。
可同豫讓忠君日,
何異韓候引壽年。
萬里雷霆心自若,
百般世事意仍然。
此生一目無餘事,
手指頣傳秘旨宣。

Phiên âm

Tạo vật dữ nhân phú dĩ tuyền,
Như hà thử bối đắc kỳ thiên.
Khả đồng Dự Nhuợng trung quân nhật,
Hà dị Hàn hầu dẫn thọ niên.
Vạn lý lôi đình tâm tự nhược,
Bách ban thế sự ý nhưng nhiên.
Thử sinh nhất mục vô dư sự,
Thủ chỉ hi truyền bí chỉ tuyên.

Bản dịch của (Không rõ)

Tạo vật sinh người vốn vẹn tuyền
Anh này tính khí cớ sao thiên ?
Khác chi Dự Nhượng toàn trung tiết
Cũng tựa Hàn hầu chúc thọ niên
Vạn dặm lôi đình chi đáng kể
Trăm chiều thế sự cũng không sờn
Mắt coi mọi việc không vương vấn
Tay chỉ đầu nghiêng mỗi lệnh truyền!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 15