Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/07/2021 22:42

首12

夜座偏岑寂,
雲邊聽雁過。
湖明深得月,
樹古彊開花。
茶歇詩懷少,
琴餘客思多。
鄰鷄鳴失度,
星斗满關河。

 

Thủ 12

Dạ toạ thiên sầm tịch,
Vân biên thính nhạn qua.
Hồ minh thâm đắc nguyệt,
Thụ cổ cưỡng khai hoa.
Trà hiết thi hoài thiểu,
Cầm dư khách tứ đa.
Liên kê minh thất độ,
Tinh đẩu mãn quan hà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cảnh tối ngồi nơi vắng
Từng mây lắng nhạn bay
Hồ trong trăng chiếu sáng
Cây cối hoa nở chầy
Trà cạn lòng thơ cạn
Đàn đây nỗi khách đây
Thương gà kêu nhớn nhác
Tinh tú quan hà đầy

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi nơi cảnh tối vắng chơi,
Từng mây lắng nhạn bay ngời bãi sông,
Hồ trong trăng chiếu sáng trong,
Cây già cũng phải nở bông bấy chầy,
Lòng thơ trà cạn không đầy,
Đàn đây nỗi khách nơi đây nhớ nhà,
Thương gà nhớn nhác kêu la,
Trời đầy tinh tú quan hà đêm nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Có đêm ngồi ngẫn suốt canh thâu,
Văng vẳng bên trời nhạn gọi nhau.
Hồ trong vầng nguyệt in sâu xuống.
Cây cối bông hoa gượng lấy mầu.
Uống cạn ấm trà thơ vẫn sáp,
Gảy xong đàn sắt tứ thêm sầu.
Đêm đang vằng vặc trăng sao sáng,
Gáy hoảng gà nào bỗng giục mau.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời