14/08/2022 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 12
首12

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 08:08

 

Nguyên tác

夜座偏岑寂,
雲邊聽雁過。
湖明深得月,
樹古彊開花。
茶歇詩懷少,
琴餘客思多。
鄰鷄鳴失度,
星斗满關河。

Phiên âm

Dạ toạ thiên sầm tịch,
Vân biên thính nhạn qua.
Hồ minh thâm đắc nguyệt,
Thụ cổ cưỡng khai hoa.
Trà hiết thi hoài thiểu,
Cầm dư khách tứ đa.
Liên kê minh thất độ,
Tinh đẩu mãn quan hà.

Bản dịch của (Không rõ)

Cảnh tối ngồi nơi vắng
Từng mây lắng nhạn bay
Hồ trong trăng chiếu sáng
Cây cối hoa nở chầy
Trà cạn lòng thơ cạn
Đàn đây nỗi khách đây
Thương gà kêu nhớn nhác
Tinh tú quan hà đầy
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 79, 1-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 12