15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 22:19

首09

金戈衞士擁天門,
正是南天苐一尊。
畫閣重摟淩碧漢,
珠宮玉檻照朝蹾。
宮花每送清香陣,
御苑辰聞鸚鵡言。
山野未知歌管地,
恍如漁父入桃源。

 

Thủ 09

Kim qua vệ sĩ ủng thiên môn,
Chính thị Nam thiên đệ nhất tôn.
Hoạ các trùng lâu lăng bích Hán,
Châu liêm ngọc hạm chiếu triêu đôn.
Cung hoa mỗi tống thanh hương trận,
Ngự uyển thời văn anh vũ ngôn.
Sơn dã vị tri ca quản địa,
Hoảng như ngư phủ nhập Đào Nguyên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 78, 12-1923

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Qua vàng ngàn cửa lính canh đền
Đây chính trời Nam chốn chí tôn
Nguy ngật lâu đài sông Hán khuất
Lung linh liêm mạc ánh vàng xuân
Cung hoa không dứt mùi hương thoảng
Ngự uyển đưa kêu tiếng vẹt dồn
Quê kệch chưa tường nơi vũ nhạc
Tưởng mình đâu lạc tới Đào Nguyên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giáo (mác) vàng vệ sĩ giữ thiên môn,
Chính đúng trời Nam chốn chí tôn
Cao ngất lâu đài lăng Hán khuất
Rèm châu hiên ngọc chiếu soi cồn.
Cung hoa không dứt mùi hương thoảng,
Ngự uyển đưa nghe tiếng vẹt dồn,
Sơn dã chưa tường nơi múa hát,
Tựa hồ ngư phủ lạc đào nguyên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Đây là đệ nhất giữa trời nam,
Nghìn cửa quân canh giáo sắp hàng.
Ngất trời gác ngọc cao ngùn ngụt,
Dọi nắng rèm chân ánh sáng choang.
Vườn ngự xa xa nghe tiếng vẹt,
Hoa cung thoang thoảng ngát mùi nhang.
Quê mùa chưa trải nơi ca quản,
Chẳng khác Đào Nguyên lạ bước đàng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 78, 12-1923
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời