21/10/2021 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 09
首09

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:56

 

Nguyên tác

金戈衞士擁天門,
正是南天苐一尊。
畫閣重摟淩碧漢,
珠宮玉檻照朝蹾。
宮花每送清香陣,
御苑辰聞鸚鵡言。
山野未知歌管地,
恍如漁父入桃源。

Phiên âm

Kim qua vệ sĩ ủng thiên môn,
Chính thị Nam thiên đệ nhất tôn.
Hoạ các trùng lâu lăng bích Hán,
Châu liêm ngọc hạm chiếu triêu đôn.
Cung hoa mỗi tống thanh hương trận,
Ngự uyển thời văn anh vũ ngôn.
Sơn dã vị tri ca quản địa,
Hoảng như ngư phủ nhập Đào Nguyên.

Bản dịch của (Không rõ)

Qua vàng ngàn cửa lính canh đền
Đây chính trời Nam chốn chí tôn
Nguy ngật lâu đài sông Hán khuất
Lung linh liêm mạc ánh vàng xuân
Cung hoa không dứt mùi hương thoảng
Ngự uyển đưa kêu tiếng vẹt dồn
Quê kệch chưa tường nơi vũ nhạc
Tưởng mình đâu lạc tới Đào Nguyên.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 78, 12-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 09