Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 09:33

Thủ 09

Cố hương nhất qui tỉnh
Khế khoát ám nhiên sinh
Lịch hí hi du địa
Du du cảm động tình
Tùng thu tân sáng tự
Hoa thảo cựu thời dinh
Tương kiến nhi đồng bối
Hàm hồ nhận nhũ danh

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Một chuyến thăm làng cũ
Sầu này dễ kẻ không
Chơi bời xưa đất ấy
Cảm động nay tình nồng
Chùa mới trúc tùng rậm
Dinh xưa hoa cỏ lồng
Nhi đồng cùng lứa gặp
Tên cũ nhớ lung tung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làng cũ một chuyến về thăm,
Sầu này dễ kẻ không cầm hay sao,
Chơi bời đất ấy xưa nào,
Tình nồng cảm động nay trào tuôn ra,
Chùa mới trúc tùng rậm rà
Dinh xưa hoa cỏ lồng qua cửa nhà,
Nhi đồng cùng lứa gặp qua,
Lung tung tên tục nhớ ra đón chào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời