Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/07/2021 22:10

首08

落魄江湖三十年,
偶隨丹詔入長安。
衣冠文物生中土,
摟舘亭臺接遠天。
粗率染宬山野性,
趨陪羞對玉堂仙。
少辰歷歷嬉遊地,
今日重來半不然。

 

Thủ 08

Lạc phách giang hồ tam thập niên,
Ngẫu tuỳ đan phượng nhập Trường Yên.
Y quan văn vật sinh trung thổ,
Lâu quán đình đài tiếp viễn thiên.
Thô xuất nhiễm thành sơn dã tính,
Xu bôi tu đối ngọc đường tiên.
Thiếu thời lịch lịch hi du xứ,
Kim nhật trùng lai bán bất nhiên!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phiêu bạt giang hồ mấy chục niên
Chiếu vời một sớm đến Trường Yên
Lâu đài đình quán bên trời ngất
Văn vật y quan giữa cõi truyền
Sơn dã buông tuồng quen tính tục
Ngọc đường lui tới thẹn cung tiên
Đất này thuở nhỏ từng du hí
Khác lạ ngày nay đã hiển nhiên!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phiêu bạt giang hồ ba chục niên,
Chiếu mời một sớm đến Trường Yên.
Y quan văn vật nơi trung thổ,
Đình quán lâu đài trời tiếp biên.
Thô tục xuất thân còn dã tính,
Ngọc đường lui tới thẹn nhà tiên,
Đất này thuở nhỏ từng lui tới,
Trở lại ngày nay khác hiển nhiên!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Lưu lạc giang hồ ba chục niên,
Bỗng vâng chiếu chỉ lại Trường Yên,
Đình đài lâu quán trời thâm thấp,
Văn vật y quan đất dõi truyền.
Trót quen thô suất nơi rừng rú,
Những thẹn su bồi chốn cửa tiên.
Trải xem những thú chơi khi nhỏ,
Quả nửa ngày nay đã biến thiên.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời