28/11/2022 22:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 08
首08

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:55

 

Nguyên tác

落魄江湖三十年,
偶隨丹詔入長安。
衣冠文物生中土,
摟舘亭臺接遠天。
粗率染宬山野性,
趨陪羞對玉堂仙。
少辰歷歷嬉遊地,
今日重來半不然。

Phiên âm

Lạc phách giang hồ tam thập niên,
Ngẫu tuỳ đan phượng nhập Trường Yên.
Y quan văn vật sinh trung thổ,
Lâu quán đình đài tiếp viễn thiên.
Thô xuất nhiễm thành sơn dã tính,
Xu bôi tu đối ngọc đường tiên.
Thiếu thời lịch lịch hi du xứ,
Kim nhật trùng lai bán bất nhiên!

Bản dịch của (Không rõ)

Phiêu bạt giang hồ mấy chục niên
Chiếu vời một sớm đến Trường Yên
Lâu đài đình quán bên trời ngất
Văn vật y quan giữa cõi truyền
Sơn dã buông tuồng quen tính tục
Ngọc đường lui tới thẹn cung tiên
Đất này thuở nhỏ từng du hí
Khác lạ ngày nay đã hiển nhiên!
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 08