Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 07:53

Thủ 05

Hoan Ái phân cương địa
Quần sơn hỗ tống nghênh
Tiều ca vãn lộ xuất
Điểu ngữ cốc phong sinh
Phục thạch đương đồ lập
Dao thiên đoạn bích hoành
Hành nhân thuyết hương tứ
Duy ngã thượng thần kinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Hoan Ái chia đôi vực
Nghênh tống núi bên đường
Tiều hát trong mây ngút
Chim ca đáy cốc vang
Trời xanh màu loé rạng
Lối nghẽn đá nằm ngang
Ai kể tình nhà đó ?
Về kinh trải dặm trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoan Ái cương vực chia đôi,
Bên đường dãy núi như ngồi tống nghênh,
Tiều ca trong mây ngút bên,
Chim ca đáy cốc vang rền rừng tranh,
Nắng màu loé rạng trời xanh,
Lối đi nghẽn đá nằm ngang chắn đường,
Ai kể tình nhà vấn vương?
Về kinh mình trải dặm trường khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời