Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 14/07/2021 23:22

首05

驩愛分彊地,
羣山亙送迎。
樵歌雲路出,
鳥語谷風生。
伏石當途立,
遥天斷碧橫。
行人說鄉思,
惟我上神京。

 

Thủ 05

Hoan Ái phân cương địa,
Quần sơn hỗ tống nghinh.
Tiều ca vân lộ xuất,
Điểu ngữ cốc phong sinh.
Phục thạch đương đồ lập,
Dao thiên đoạn bích hoành.
Hành nhân thuyết hương tứ,
Duy ngã thượng thần kinh.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Hoan Ái chia đôi vực
Nghênh tống núi bên đường
Tiều hát trong mây ngút
Chim ca đáy cốc vang
Trời xanh màu loé rạng
Lối nghẽn đá nằm ngang
Ai kể tình nhà đó?
Về kinh trải dặm trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ái Hoan cương vực chia đôi,
Bên đường dãy núi như ngồi tống nghênh,
Tiều ca mây ngút ở bên,
Chim ca đáy cốc vang rền rừng tranh,
Nắng màu loé rạng trời xanh,
Lối đi nghẽn đá nằm ngang chắn đường,
Tình nhà ai kể vấn vương ?
Về kinh mình trải dặm trường khó khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Chỗ này giáp Hoan Ái,
Non nước đón đưa ta.
Trong hang tiếng chim gáy,
Trên mây giọng tiều ca.
Đá vầng ngăn trước lối,
Mây biếc chặn đàng xa.
Tiến Kinh duy có lão,
Còn họ chỉ chuyện nhà.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời