28/11/2022 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 05
首05

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:53

 

Nguyên tác

驩愛分彊地,
羣山亙送迎。
樵歌雲路出,
鳥語谷風生。
伏石當途立,
遥天斷碧橫。
行人說鄉思,
惟我上神京。

Phiên âm

Hoan Ái phân cương địa,
Quần sơn hỗ tống nghinh.
Tiều ca vân lộ xuất,
Điểu ngữ cốc phong sinh.
Phục thạch đương đồ lập,
Dao thiên đoạn bích hoành.
Hành nhân thuyết hương tứ,
Duy ngã thượng thần kinh.

Bản dịch của (Không rõ)

Hoan Ái chia đôi vực
Nghênh tống núi bên đường
Tiều hát trong mây ngút
Chim ca đáy cốc vang
Trời xanh màu loé rạng
Lối nghẽn đá nằm ngang
Ai kể tình nhà đó?
Về kinh trải dặm trường.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 05