Chưa có đánh giá nào
251 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 22/04/2008 06:21 bởi Hoa Xuyên Tuyết, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 22/04/2008 14:26 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập thơ Ngó lời (NXB Văn học, Hà Nội, 1997).

(Thơ Haikâu)

Ngó lời tim thổ ngữ chữ chim chim

 

Ngỏ lời

Mắt Đáp Cầu

Thư bằng lăng

Chữ nặng

Thiên di