Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 12/05/2008 00:34

Mắt vần vụ
        đài khẩn tin cấp bão
Vịnh đảo em đèn đỏ báo cấm đường


Tim gió táp
         mảnh thuyền thương sóng rạt
Phơi tình ven vạt cát
                giải trình trăng.