Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 14:14

Cầu bắc liên thôn
       đôi bờ liền một
Việc đôi nhà vẫn đấy
       vẫn đây nơi
Nắng giải chiếu lối đường ngôi cỏ mượt
Có ý mời người bên ấy sang chơi