Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 20/06/2008 00:37

Vào Hai mốt
       có còn anh đứng đó?
Công viên chờ đầu thế kỷ nắng xưa

Văn Điển điện hoa về hương đón đỏ
Xe ôm đường tất tả gió vượt mùa

Phan Đình Phùng sương thưa
                   chiều chuyện cũ
Lá hai hàng sấu ủ bước em thu
Chân chữ rảo xanh
             phố đồng hành bóng.