Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 25/04/2008 22:47

Nô-en
Nô-em

      tháp nổi tin đòng
Bước giáng động lòng xuân
Lưng én chuyển mùa
Áo cộn đường xanh nỗi biển
Tuổi đời chiều ngã tư
Phố bướm truyền thơm thư má
Của thời trân mâm đầy
Mưa liễu phây phây
       tình rét ngọt

Chuông rền
       Năm Em Một
               kỷ nguyên.