Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:25

Tung con tim
       tình hứng một con thuyền
Đại dương vẽ sóng năm mầu đèn xiếc
Phông hoa đào tút kèn xanh sàn biếc
Tình hạ màn
       tim mắc cạn
                 hà ăn.