Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 25/04/2008 00:02

Mộng thổ dân rừng nguyên xuân em cấm
Dương xỉ trường thân sơ thuỷ nương tân
Vùng bảo hộ măng nhung tuần lộc nắng
Chim môi xinh hoa hé trắng mơ trần
Ai đốt lòng rừng
cho gỗ tiêu tâm.