Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi MaiHoa vào 18/06/2008 00:18

Khẩn tuyển mắt nguyên sinh rừng hoang lộ
Du lịch tình chưa động thổ biếc khai quang.