29/01/2022 01:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thông báo

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 19/06/2008 00:18

 

Khẩn tuyển mắt nguyên sinh rừng hoang lộ
Du lịch tình chưa động thổ biếc khai quang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thông báo