Tự mình xông đất cho mình
Căn phòng vắng ngắt lặng thinh suốt mùa

Tự đốt pháo, tự giao thừa
Bắt tay chúc tết như vừa thấy nhau

Giật mình hai mắt trũng sâu
Người trong gương ấy còn đau hơn mình


Tết Kỷ Tị 1989

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999