Đêm nay em ở đâu
Lá cỏ quấn vào tay anh vòng lửa
Lá cỏ sắc như cổ chai vỡ
Đêm nay em ở đâu

Đêm nay mùa hạ màu nâu
Cái màu cà phê khiến lòng anh không ngủ được
Ngón tay anh đau nhức
Đêm nay em ở đâu

Một thoáng màu mưa chợt hiện ngang đầu
Năm sắc cầu vồng vụt biến
Chiếc nhẫn trời tuột rơi xuống biển
Vì chưa tìm được ngón tay nào

Có ai vừa vuốt vào đêm
Để lại vệt ngân hà toả sáng

Ngón tay anh yên lặng
Đặt vào lòng cỏ may
Đặt vào lòng cỏ mật
nơi chiếc nhẫn toả vòng hương đất
Anh tìm về em


1978

Nguồn: Chiều có thật (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Văn học, 1999