Chiều vừa xốp trên tay
Chợt nghe thoáng ong bay
Có ai vừa chết nhỉ
Mây thắt tang trăng gầy

Ớt đỏ sao cứ đỏ
Táo chín cho thật vàng
Em đẹp cho thêm đẹp
Để mắt ngừng lang thang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]