Mày vừa lột xác
Biết rồi
Khoe làm gì kêu mãi

Phồng rát cả trưa hè
Kìa rỗng một thân ve


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999