Mười tám tuổi đầu con lại tập đi
Không phải dưới đôi tay mẹ dắt
Vành nôi mây thay bằng làn võng bạt
Bên tai con khe suối những thầm thì

Nhớ lại hồi chập chững bước chân
Vũ trụ lớn không ngoài tay mẹ vịn
Con đâu biết khi in trên đất mịn
Dấu chân con nối tình mẹ xa dần

Mười tám tuổi đời, Đảng dạy con đi
Bên phải, bên trái, đằng sau, đằng trước
Cho được nhìn khắp tầm đất nước
Biết rõ nơi con đến để làm gì

Ơi những bước đầu chập chững chân non
Đến với yêu thương sao dễ quá
Với người quen cũng như người xa lạ
Trẻ nhỏ bên đường thường nhận những chiếc hôn

Nay trên đường vững chãi âm vang
Qua cát sạn chai mòn bao bỏng rát
Con đã đến với yêu thương chân thật
Từng nỗi vui buồn đồng đội sẻ san

Mẹ tập con đi, Đảng dạy con đi
Đều thẳng hướng nhằm về phía trước
Dù đạn bom thù chặn ngang chặn dọc
Cao điểm cuối cùng con đến đứng uy nghi


1971

Nguồn: Thung lũng tiếng chim (thơ), Lâm Huy Nhuận, NXB Quân đội nhân dân, 1975