Chưa có đánh giá nào
62 bài thơ
Tạo ngày 19/12/2013 14:35 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/12/2013 10:03 bởi hongha83
Đây là tập thơ thứ hai của nhà thơ Lâm Huy Nhuận.