Mưa thì nhàn nhạt, gió nhàu nhàu
Bến mê vừa đục khuất vào đâu
Lòng còn ráng chịu chưa trong lại
Chợt khóm phù dung đã sậm màu


Nguồn: Lâm Huy Nhuận, Chiều có thật (thơ), NXB Văn học, 1999