Mưa thì nhàn nhạt, gió nhàu nhàu
Bến mê vừa đục khuất vào đâu
Lòng còn ráng chịu chưa trong lại
Chợt khóm phù dung đã sậm màu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]