Phù dung ơi
Sao buồn thế
Bình minh vừa nở
Hoàng hôn đã tàn!

Gặp nhau giữa luân hồi
Người tình trao ý thơ
(Khác nào hoa chớm nở
Chợt đã chiều bơ vơ).

Thôi, chớ buồn làm chi
Cứ sống cùng sông núi
Thương nhớ gửi mai này...


4-1990

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011