Con chuồn chuồn khổng lồ
không, nước mắt đang rơi
Và trên mí mắt tôi, nước mắt
Bầu trời đổ xuống
Không hơi thở của gió
Không ý nghĩ của gió
Lá đang rơi

Với con mắt người mù
Lần đầu tiên nhìn thấy
một trái tim trống rỗng
Sinh ra một trái tim trống rỗng

Niết bàn của vị sư già
Nằm trong bầu trời sinh ra trên lưng nhà sư

Chiếc chuông gió mùa thu khổng lồ
Hay đêm tối đang rơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)