Mùa hè năm 1988
Allen Ginsberg đến Seoul
Nói với tôi rằng
Nhất định phải gặp Gary Snyder vào một ngày nào đó

Thời gian trôi ít lâu

Tháng 11 năm 1997 ở Berkeley
Tôi gặp Gary Snyder
Anh ta nói rằng
Cách đây đã lâu, Allen Ginsberg
Dặn rằng hãy gặp anh - nhà thơ Hàn Quốc

Kết cục, nhà thơ đã chết
Đã được gặp hai nhà thơ còn sống
Rốt cuộc, hai nhà thơ vẫn còn chưa đủ
Giữa hai người
Còn có một nhà thơ đã chết hồi sinh
Hoà theo tiếng phong cầm của Allen Ginsberg ngày xưa
Hai nhà thơ ngâm những vần thơ
Bằng tiếng Hàn
Và bằng tiếng Anh[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)