Con giun đất quằn quại bò và nghỉ

Quằn quại bò và nghỉ

Người bạn tốt nhất của bầu trời.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)