Tình thân ái là tình trong phu phụ,
Nợ anh hùng là nợ cũ non sông!
Nghĩ nguồn cơn, ngán với Âu phong,
Tưởng nông nỗi than cùng Á vũ.
Ai lăn lóc chen trong đài múa,
Trò diễn ra: nào hiểm, nào ác, nào hoan, nào lạc, nào tráng nào bi.
Nực cười thay! Mây nước tới kỳ,
Kìa hiệp nữ, nọ kiện nhi đâu máu lạnh.
Tỉ diện, Cách mi quân đối kính,
Qua tình, La tứ thiếp lâm trang.
Thiếp tôi đây, đâu có nhi nữ chi thường,
Anh tai mắt, mong nở nang trong vũ trụ.
Đường ưu thắng, anh thênh thang vó ngựa,
Gánh văn minh, em sớn sở lưng ong.
Đôi ta vợ vợ chồng chồng,
Nước non nhẹ gót tang bồng này chăng?
Xem trong phu phụ ai bằng![Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]