Trời mưa to không lo ướt áo,
Bồ không che, ướt gạo em lo.
Ra đi làng xóm dặn dò:
Một hai chuẩn bị đôi bồ che mưa.
Bồ che mưa không lo gạo ướt,
Nhẹ vai gồng chóng vượt đường trơn.
Gạo khô gửi tới chiến trường,
No lòng bộ đội, ngon cơm diệt thù.


Đây là một bài ca dao về những dân công tải gạo thời kháng chiến chống Pháp.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976