07/12/2021 04:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời mưa to không lo ướt áo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2020 08:23

 

Trời mưa to không lo ướt áo,
Bồ không che, ướt gạo em lo.
Ra đi làng xóm dặn dò:
Một hai chuẩn bị đôi bồ che mưa.
Bồ che mưa không lo gạo ướt,
Nhẹ vai gồng chóng vượt đường trơn.
Gạo khô gửi tới chiến trường,
No lòng bộ đội, ngon cơm diệt thù.
Đây là một bài ca dao về những dân công tải gạo thời kháng chiến chống Pháp.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trời mưa to không lo ướt áo