Kể chuyện con voi
Cái vòi lủng lẳng,
Voi có bốn cẳng
To hơn cột nhà

Tai voi rất to,
Luôn luôn phe phẩy.
Tôi đã trông thấy
Voi ăn rất hay:
Lấy vòi làm tay
Vơ lá vào miệng.

Tôi kể nốt chuyện,
Voi uống cũng tài:
Hút nước bằng vòi,
Đưa lên miệng nuốt.

Con voi rất tốt,
Giúp việc cho ta,
Kéo gỗ dựng nhà,
Thồ hàng, tải đạn.
Tôi kể không chán,
Cái chuyện con voi.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc vỡ lòng giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc vỡ lòng, NXB Giáo dục, 1979