Tay nâng khăn gói sang sông,
Mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)