Tay nâng khăn gói sang sông,
Mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]