Mẹ già chặt đũa từ em,
Không cho ve rượu gói nem mặn nồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004