Mẹ già chặt đũa từ em,
Không cho ve rượu gói nem mặn nồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]