Mẹ em tham gạo, tham gà,
Bắt em để bán cho nhà cao sang.
Chồng em thì thấp một gang,
Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau…
Nghĩ mình càng tủi, càng đau,
Trách cha, trách mẹ tham giàu, tham sang.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)