30/10/2020 15:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ em tham gạo, tham gà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:09

 

Mẹ em tham gạo, tham gà,
Bắt em để bán cho nhà cao sang.
Chồng em thì thấp một gang,
Vắt mũi chưa sạch, ra đàng đánh nhau…
Nghĩ mình càng tủi, càng đau,
Trách cha, trách mẹ tham giàu, tham sang.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ em tham gạo, tham gà